Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Макаров Михайло Олександрович. Формування та розвиток регіональної інноваційної політики : к.е.н. : спец.. 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : захищена 2010-02-24; . ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – , 0410U001621.
Знайдено 1 документів
Поширити