Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дурнов Євген Сергійович. Організаційно-правові засади діяльності міліції УНР у період Української Центральної Ради та Директорії (1917-1921 рр.) : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2010-02-25; . Київський національний університет внутрішніх справ. – , 0410U001627.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28