Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Контурська Ольга Олексіївна. Ліпідний склад плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними регуляторами росту : к.б.н. : спец.. 03.00.04 - Біохімія : захищена 2010-02-22; . Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – , 0410U001629.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28