Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Малінка Олена Олександрівна. Педагогічні умови розвитку мотивації до вивчення іноземних мов у студентів освітніх закладів культури : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-03-11; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0410U001653.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25