Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дядченко Вячеслав Леонідович. Підвищення паливної економічності багатоциліндрових двигунів з впорскуванням бензину в режимах малих навантажень і холостого ходу : к.т.н. : спец.. 05.05.03 - Двигуни та енергетичні установки : захищена 2010-02-26; . Національний транспортний університет. – , 0410U001657.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25