Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Брейдак Юлія Геннадіївна. Гігієнічна регламентація полімервмісних матеріалів для виробництва корпусних меблів : к.мед.н. : спец.. 14.02.01 - Гігієна : захищена 2010-03-12; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – , 0410U001712.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25