Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гарбич - Мошора Ольга Романівна. Формування творчих здібностей майбутніх інженерів-аграрників у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-03-13; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0410U001751.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28