Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шалінський Валерій Володимирович. Стійкість плоскої форми згину пружно-пластичних ниток скінченної жорсткості. : к.т.н. : спец.. 05.23.17 - Будівельна механіка : захищена 2010-03-11; . ВАТ Укрндіпроектстальконструкцій ім. В.М.Шимановського. – , 0410U001777.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28