Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Борисенко Лариса Леонідівна. Педагогічні умови оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів вищих економічних навчальних закладів : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-02-23; . Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України. – , 0410U003068.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28