Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Авраменко Сергій Володимирович. Підвищення урожайності озимих та ярих зернових колосових культур за різних технологій вирощування в умовах східної частини Лісостепу України : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.09 - Рослинництво : захищена 2010-03-16; . Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН. – , 0410U003124.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14