Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Козлова Катерина Олександрівна. Феміністська критика США: проблеми генезису і становлення (компаративний аспект). : к.філол.н. : спец.. 10.01.02 - Російська література : захищена 2010-02-24; . Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – , 0410U003566.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25