Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Люшняк Микола Володимирович. Агротехнічні прийоми підвищення продуктивності травостоїв на еродованих землях, виведених з ріллі під залуження в умовах Передкарпаття. : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.12 - Кормовиробництво і луківництво : захищена 2010-06-30; . Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН. – , 0410U004163.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02