Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ясер СХ Алшантті. Порівняльна оцінка клініко-гемодинамічних ефектів лерканідипіна та S- і SR-стереоізомерів амлодипіна у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця. : к.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2010-09-24; . Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – , 0410U004249.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02