Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кравчук Надія Василівна. Фольклор Підляшшя: регіональна специфіка та національна ідентичність : к.філол.н. : спец.. 10.01.07 - Фольклористика : захищена 2010-09-23; . Волинський національний університет імені Лесі Українки. – , 0410U004540.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02