Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хоменко Тетяна Василівна. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-11-16; . Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – , 0410U004851.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02