Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ткаченко Сергій Васильович. Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи Ti-Si при гартуванні та відпуску : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.13 - Фізика металів : захищена 2010-11-17; . Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України. – , 0410U004906.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02