Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Яценко Леся Василівна. Облік та аудит витрат виробництва поліграфічних підприємств : к.е.н. : спец.. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-11-22; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0410U004907.
Знайдено 1 документів
Поширити