Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Федченко Микола Миколайович. Комплексна патоморфологічна діагностика неопластичних процесів щитоподібної залози. : к.мед.н. : спец.. 14.03.02 - Патологічна анатомія : захищена 2010-11-24; . Дніпропетровська державна медична академія. – , 0410U004950.
Знайдено 1 документів
Поширити