Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Яковлев Олександр Вікторович. Історико-культурологічні виміри книжкового друку в Україні у 20-ті роки ХХ століття : к.і.н. : спец.. 26.00.01 - Теорія та історія культури : захищена 2010-11-25; . Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – , 0410U004965.
Знайдено 1 документів
Поширити