Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Дубова Оксана Анатоліївна. Фенотиповий прояв господарсько-цінних ознак генотипів пшениці м'якої озимої за різних агроекологічних факторів в селекції на адаптивність. : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.05 - Селекція і насінництво : захищена 2010-11-30; . Інститут цукрових буряків НААН України. – , 0410U004995.
Знайдено 1 документів
Поширити