Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Загородна Поліна Сергіївна. Лептинемія, ендотеліальна дисфункція та ліпідний обмін у жінок на дисметаболічну кардіоміопатію з надлишковою масою тіла та ожирінням. : к.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2010-06-25; . Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – , 0410U005682.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02