Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сидоренко Павло Юрійович. Керування процесом перенесення електродного металу застосуванням імпульсних електромагнітних дій при дуговому зварюванні : к.т.н. : спец.. 05.03.06 - 3варювання та споріднені процеси і технології : захищена 2010-11-15; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – , 0410U006045.
Знайдено 1 документів
Поширити