Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Величко Сергій Федорович. Поляриметричні та фотометричні характеристики пилу в атмосферах комет, які розпадаються. : к.ф.-м.н. : спец.. 01.03.03 - Геліофізика і фізика сонячної системи : захищена 2010-11-19; . НДІ астрономії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – , 0410U006065.
Знайдено 1 документів
Поширити