Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Стіпахно Володимир Іванович. Вплив фінансової кризи на стан експорту основних експортно-орієнтованих видів продукції рослинництва та продуктів їх переробки : к.е.н. : спец.. 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством : захищена 2010-11-18; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0410U006082.
Знайдено 1 документів
Поширити