Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бєкірова Лємара Енверівна. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-11-18; . ДВНЗ Університет менеджменту освіти Академії педагогічних наук України. – , 0410U006192.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02