Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Костюченко Наталія Іванівна. Різноманіття мікроміцетів ґрунтів агроценозів олійних культур в умовах Південного Сходу України. : к.б.н. : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2010-11-25; . Запорізький національний університет. – , 0410U006312.
Знайдено 1 документів
Поширити