Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ленський Петро Сергійович. Центральноазійський вектор політики КНР у галузі регіональної безпеки в постбіполярний період : к.політ.н. : спец.. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку : захищена 2010-12-14; . Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України. – , 0410U006332.
Знайдено 1 документів
Поширити