Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Яценко Олег Анатолійович. Державний контроль за діяльністю іноземних військових формувань в Україні: особливості реалізації та механізми удосконалення : к.держ.упр. : спец.. 25.00.02 - Механізми державного управління : захищена 2010-12-15; . Національна академія державного управління при Президентові України. – , 0410U006356.
Знайдено 1 документів
Поширити