Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бутиріна Марина Володимирівна. Розвиток технологічної культури учнів основної школи у процесі трудового навчання (друга половина ХХ століття) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2010-12-11; . Слов'янський державний педагогічний університет. – , 0410U006360.
Знайдено 1 документів
Поширити