Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ромась Олена Юріївна. Реабілітація голосової функції у хворих після часткової резекції гортані : к.пед.н. : спец.. 13.00.03 - Корекційна педагогіка : захищена 2010-11-24; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0410U006418.
Знайдено 1 документів
Поширити