Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бурназова Віра Володимирівна. Методичні засади розвитку виконавської самостійності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі інструментальної підготовки : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2010-12-09; . Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д.Осипенко. – , 0410U006439.
Знайдено 1 документів
Поширити