Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Демірський Дмитро Миколайович. Кінетика та механізми мікрохвильового спікання матеріалів з різним типом поглинання енергії НВЧ. : к.т.н. : спец.. 05.16.06 - Порошкова металургія та композиційні матеріали : захищена 2010-12-14; . Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України. – , 0410U006470.
Знайдено 1 документів
Поширити