Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Девізенко Олександр Юрійович. Ріст, структурно-фазові перетворення та рентгенооптичні властивості багатошарових нанорозмірних плівкових композицій Cо/C : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2010-12-13; . Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – , 0410U006530.
Знайдено 1 документів
Поширити