Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Семчук Інна Василівна. Консолідована фінансова звітність групи підприємств: організаційно-методичні засади формування і контролю : к.е.н. : спец.. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-12-15; . Житомирський державний технологічний університет. – , 0410U006589.
Знайдено 1 документів
Поширити