Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Нетреба Ірина Олександрівна. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування. : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-12-15; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0410U006752.
Знайдено 1 документів
Поширити