Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Білоножко Євгеній Павлович. Шлюбно-родині взаємини як об'єкт філософського осмислення : к.філос.н. : спец.. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії : захищена 2010-11-29; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0410U006777.
Знайдено 1 документів
Поширити