Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Абдуєва Фаріда Магомедівна. Обґрунтування параметрів процесу і розробка решіт для вібровідцентрового сепарування насіння кукурудзи : к.т.н. : спец.. 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва : захищена 2010-12-17; . Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – , 0410U006806.
Знайдено 1 документів
Поширити