Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Петренко Людмила Миколаївна. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства : к.е.н. : спец.. 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : захищена 2010-12-17; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0411U000005.
Знайдено 1 документів
Поширити