Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Грицай Ірина Анатоліївна. Рід Scilla L. у флорі рівнинної частини України (таксономія, географічні, еколого-ценотичні та біоморфологічні особливості, популяційна структура і стратегія). : к.б.н. : спец.. 03.00.05 - Ботаніка : захищена 2010-12-17; . Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – , 0411U000015.
Знайдено 1 документів
Поширити