Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ткаченко Олена Вікторівна. Методичні підходи реінжинірингу підприємств харчової промисловості. : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-12-10; . Запорізький національний університет. – , 0411U001022.
Знайдено 1 документів
Поширити