Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Фіра Дмитро Богданович. Профілактика тромбоемболічних ускладнень при виконанні лапароскопічних холецистектомій на фоні патології вен нижніх кінцівок : к.мед.н. : спец.. 14.01.03 - Хірургія : захищена 2010-12-17; . Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського". – , 0411U001066.
Знайдено 1 документів
Поширити