Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Юрьєвська Олена Михайлівна. Формування стратегії управління малими готельними підприємствами : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-12-17; . Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – , 0411U001106.
Знайдено 1 документів
Поширити