Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Каткова Наталя Володимирівна. Планування економічної ефективності діяльності підприємств олійного виробництва : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-12-16; . Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – , 0411U001112.
Знайдено 1 документів
Поширити