Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Жданович Олексій Вікторович. Дослідницькі ресурси історичної тематики в мережі Інтернет: створення та використання. : к.і.н. : спец.. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни : захищена 2010-01-28; . Інститут історії України. – , 0411U001322.
Знайдено 1 документів
Поширити