Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шевель Борис Олександрович. Формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2011-04-21; . Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – , 0411U002077.
Знайдено 1 документів
Поширити