Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бєляєва Олена Миколаївна. Професійно орієнтоване навчання латинської мови студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2011-04-20; . Інститут педагогіки НАПН України. – , 0411U002146.
Знайдено 1 документів
Поширити