Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Басюк Олександра Борисівна. Особливості Я-концепції осіб юнацького віку з високим рівнем невротичності. : к.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2011-04-20; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – , 0411U002240.
Знайдено 1 документів
Поширити