Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Липський Олександр Анатолійович. Вибір параметрів сигналу в засобах радіорелейного зв'язку при впливі навмисних завад : к.т.н. : спец.. 05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі : захищена 2011-04-27; . Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ "КПІ" та Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – , 0411U002279.
Знайдено 1 документів
Поширити