Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чуріканова Олена Юріївна. Оптимізація розподілу інвестицій на вугільній шахті за їх видами. : к.е.н. : спец.. 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : захищена 2011-05-12; . Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет". – , 0411U002355.
Знайдено 1 документів
Поширити