Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сунєгін Сергій Олександрович. Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних елементів в романо-германській правовій сім'ї : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2011-04-29; . Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – , 0411U002394.
Знайдено 1 документів
Поширити